Doorlopend collectief

Door het tekenen van een doorlopend collectief machtigt de klant Enro energy om namens zijn/haar bedrijf energie in te kopen.

Clickcontracten

Echt lage energietarieven worden bepaald door op een gunstig marktmoment in te kopen.

Enro energy werkt daarom met clickcontracten. Op het moment dat de prijzen gunstig zijn zal Enro energy deze vastklikken. Er kan maximaal 4x per jaar geklikt worden. De gemiddelde prijs van de klikken bepaalt uiteindelijk de energieprijs.

Toelichting elektraprijzen

In 2018 waren de energieprijzen het hoogst sinds 6 jaar tijd. Enro energy heeft er destijds voor gekozen om de prijzen niet voor 3 maar voor slechts 1 jaar vast te leggen omdat de verwachting was dat de prijzen zouden gaan dalen.

De prijzen hebben in 2019 inderdaad een daling laten zien o.a. door:

  • milde winter
  • herstart meerdere kerncentrales
  • lagere brandstofkosten

Voor de tarieven van 2020 heeft dit geleid tot een daling van ongeveer 15%

Aanhouden lage elektraprijs 2020

De verwachting is dat de lage elektraprijs in 2020 aanhoudt o.a. door:

  • recordniveau gasvoorraden in Noord-west Europa
  • zeer milde winter in Europa
  • lage kolenprijzen
  • Stabiele CO2 prijzen

Inkoop 2021

Omdat de elektra tarieven momenteel erg gunstig zijn heeft Enro energy de prijzen voor 2021 voor 75% vastgeklikt. De overige 25% zal op een later moment worden vastgeklikt.

De elektraprijs voor 2021 zal naar verwachting 10-15% lager liggen dan in 2020.

Lage gasprijs

Het recordniveau aan gasvoorraden heeft ertoe geleid dat de gasprijzen het laagste niveau heeft bereikt in jaren. Voor 2021 en 2022 heeft Enro energy door de gunstige markt al een prijsbesparing kunnen realiseren van ruim 20% t.o.v. onze tarieven van 2018. Op lange termijn wordt een prijsstijging verwacht door de toenemende vraag van gas uit Europa.

Enro energy zal (een gedeelte van) het volume van het gas voor 2023 vastklikken om te profiteren van de huidige gunstige markt.

De verwachte daling t.o.v. de al gedane inkoop is 10%

Tarieven Tender

Tarieven Tender  2020

 

Tarieven Tender  2021 (indicatief)

Verbruik < 150.000 kwh Elektra piek

Verbruik> 150.000 kwh Elektra piek

€ 0,06451 per kwh

€ 0,06201 per kwh

 € 0,056 per kwh

€ 0,052 per kwh

Verbruik < 150.000 kwh Elektra Dal

Verbruik >150.000 kwh Elektra dal

€ 0,0500 per kwh

€ 0,0469 per kwh

€ 0,044 per kwh

€ 0,041 per kwh

Gas € 0,242 per m3  € 0,221 per m3

Verbruik <150.000 kwh en het gas is afgesloten bij energieleverancier Engie

Verbruik > 150.000 kwh is afgesloten bij energieleverancier Eneco

Tarieven zijn excl. BTW, energiebelasting en netwerkkosten.

 

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken