Energiebesparing en informatieplicht

Alle bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kwh of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken zijn sinds 1993 verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen als de terugverdientijd onder de 5 jaar ligt. Het gaat hierbij om het netto verbruik; eventuele terug levering door zonnepanelen mag hierop niet in mindering gebracht worden.

De controle op deze energiebesparingsplicht wordt o.a. uitgevoerd door gemeenten. In het verleden had de controle een lage prioriteit. Met de invoering van de informatieplicht per 1 januari 2019 is hier verandering in gekomen. Het doel van deze informatieplicht is dat bedrijven actief gaan rapporteren welke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder zijn uitgevoerd. Bedrijven die voor 1 juli 2019 niets gerapporteerd hebben overtreden daarmee de Wet Milieubeheer met mogelijke (financiële) sancties als gevolg.

Veel ondernemers vinden het een vervelende (administratieve) klus om aan de informatieplicht te voldoen. Enro energy neemt u dit graag uit handen. U kunt hiervoor vrijblijvend contact met ons opnemen.

 

Energiescan

Energiekosten zijn een grote kostenpost voor menig bedrijf. Structureel energie besparen is dan ook zeer wenselijk. Maar waar te beginnen?

Enro energy ondersteunt u graag. Een prima vertrekpunt is onze energiescan voor bedrijven; een bouwkundig rapport dat duidelijk in beeld brengt welke investeringen in energiebesparing zinvol zijn voor uw bedrijf. Concreet houdt dit in dat een bouwkundig ingenieur bij u op locatie het energieverbruik van uw bedrijf in kaart brengt en analyseert.  Alle bevindingen worden vastgelegd in een leesbaar en begrijpelijk rapport dat concrete handvatten biedt om direct met energiebesparing aan de slag te gaan. Uiteraard worden de aanbevelingen in volgorde van haalbaarheid gepresenteerd. Daarnaast wordt duidelijk wat deze maatregelen kosten en welke besparing haalbaar is.

Enro energy helpt u graag verder. De ervaring leert dat een dergelijk onderzoek zich altijd terugverdiend.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken