Elke maand ontvangt u een energierekening. Deze wordt gefactureerd in twee verschillende vormen:

Kleinverbruik aansluitingen (stroom 3x25A-3x80A en gas G4-G25)

Kleinverbruik aansluitingen ontvangen maandelijks voorschotfacturen en één keer per jaar een jaarafrekening. Het jaarlijkse verbruik wordt daarbij in de meeste gevallen door twaalf gedeeld. Dit bepaalt vervolgens de hoogte van de voorschotfactuur. Leveranciers baseren het voorschot op basis van het verbruik uit het verleden. Het voorschotbedrag is bij de leverancier tussentijds aan te passen. Dit kan zinvol zijn bij veranderingen van het verbruik. Eén keer per jaar volgt er een jaarafrekening. Voorafgaand aan de jaarafrekening ontvangt de afnemer een verzoek om de meterstanden door te geven indien er geen slimme meter aanwezig is.

Grootverbruik aansluitingen (> 3x80A en G25)

Grootverbruik aansluitingen ontvangen maandelijks facturatie op basis van het werkelijke verbruik. Dit verbruik wordt eind van de maand uitgelezen. Vervolgens volgt er een maandafrekening op basis van het uitgelezen verbruik. Bij deze vorm van factureren volgt er geen jaarafrekening. Deze manier van factureren vereist budgettering. De afnemer betaalt in de eerste maand(en) van het nieuwe jaar een hoger bedrag aan energiekosten. Hoe meer energie er verbruikt wordt, hoe lager de gemiddelde energiebelasting is.
De energiebelasting wordt niet naar rato berekend maar naar daadwerkelijk verbruik. Op 1 januari begint de cyclus opnieuw.
Vanaf dat moment lopen bedrijven weer door de verschillende energieschalen heen. Zodra de eerste 10.000 kWh is verbruikt vallen afnemers in de volgende schaal, tegen een lager tarief.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken