Wat is energiebelasting?
De overheid vraagt energiebelasting over het gebruik van elektriciteit en aardgas. Dit doen ze naar eigen zeggen om verbruikers bewust en zuinig met energie om te laten gaan (bron: rijksoverheid.nl). Deze belasting wordt geïnd door uw energieleverancier en vervolgens afgedragen aan de belastingdienst. Over de energiebelasting rekent de overheid BTW.

Schalen energiebelasting

Belasting + ODE op aardgas (normaal tarief)

2018 2019
Tot 170.000 m3 0,2885 0.3437

Belasting op elektriciteit + ODE

Per jaar: 2018 2019
– 0 t/m 10.000 kWh 0,1178 0,1175
– 10.001 t/m 50.000 kWh 0,0707 0,0812
– 50.001 t/m 10 miljoen kWh 0,0188 0,0216

Belastingvermindering per elektriciteitsaansluiting
2018: € 308,54
2019: € 257,54